אמינות ומקצועיות

אמינות ומקצועיות

אצלנו בשיש דנור אמינות ומקצועיות הן ערך מרכזי שעליו נבנה המוניטין ארוך השנים שלנו. המקצועיות באה לידי ביטוי בכל תהליך ביצוע הזמנת הלקוח משלב קבלת ההזמנה ותאום פרטיה, עבור דרך יצור הפריטים עצמם וכלה בהתקנה באתר המיועד. האמינות אצלנו משמעה שמילה היא מילה, מה שמסוכם הוא מה שיתבצע, כל שינוי מעודכן מידית. אין הפתעות. אפשר לישון בשקט.

מקצועיות משמעה לא רק איכות מוצר מיטבית על פי הזמנת הלקוח, אלא גם הקפדה על תיאום מיטבי של הציפיות תוך הסכמה ברורה ומסודרת על כל פרטי ההזמנה ואחר כך ביצוע מדויק ומקצועי הן של המוצרים עצמם והן בהתקנתם, תוך תאום מיטבי עם הלקוח ואנשי מקצוע אחרים המעורבים בפרויקט.

ואילו האמינות – זו ערך לא פחות חשוב. שוק הבניה ידוע כשוק מאד בעייתי בהיבטי עמידת ספקים בהתחייבויות ולוחות זמנים. אנחנו עובדים אחרת. לקוחותינו יודעים שאצלנו מילה היא מילה. מה שמסוכם הוא שיתבצע. בכל מקרה של שינוי או בעיה שעולה בתהליך העבודה הלקוח יעודכן מידית והדברים יתואמו. אם מתגלה בעיה או ליקוי, מכל סיבה שהיא, אנחנו נהפוך את העולם, בתאום עם הלקוח, כדי לתקן את הדרוש תיקון מהר ככל שניתן ולשביעות רצונו המירבית.